نام دوره:
    آموزش کاربردی  ورد 2016

زمان دوره :
    یک ساعت

هزینه :
    20 هزار تومان


سرفصل های این دوره

tickآشنایی با ویژگی های ورژن های مختلف مایکروسافت ورد
tickبررسی نکات کاربردی در word
tickسربرگ ها و پاورقی ها و رفع مشکلات رایج مربوط به آن ها
tickحاشیه بندی صفحات