نام دوره:
    آموزش کاربردی  اکسل 2016

زمان دوره :
    یک ساعت

هزینه :
    20 هزار تومان


سرفصل های این دوره

tickبررسی ویژگی های جدید اکسل 2016
tickنکات کاربردی در اکسل
tickرفع مشکلات رایج در چاپ صفحات در اکسل
tickامنیت در اکسل
tickبررسی توابع پرکاربرد در اکسل همراه با مثال